V dreve je viazané veľké množstvo energie, no záleží len od vás, koľko dokážete z toho vyťažiť. Navyše spôsob kúrenia vplýva na účinnosť a životnosť pece. Správne kúrenie nie je jadrová fyzika, takže sa ho dokáže naučiť každý, veď stačí dodržiavať len pár základných pravidiel.

Na kúrenie len suché drevo

V prípade palivového dreva je najdôležitejším parametrom jeho vlhkosť. Čím viac vody totiž drevo obsahuje, o to viac energie sa zbytočne minie len na jej odparenie a na využiteľné teplo zostane menej energie. Čerstvo narezané drevo obsahuje 50 - 60 % vody, na kúrenie by malo mať vlhkosť pod 20 %. Drevo by preto malo pred spálením schnúť približne dva roky, najlepšie voľne prevetrávané vonku, len prekryté zhora pred dažďom či snehom.

Výber vhodného dreva

Každá drevina má inú výhrevnosť, preto záleží konečný úspech kúrenia aj od výberu vhodného typu dreva. Hoci napríklad výhrevnosť mäkkého a tvrdého dreva je podobná, ich rozdiel je v hustote a z toho vyplývajúceho množstva, ktoré sa na kúrenie spotrebuje.

Založiť oheň je hračka. Alebo?

Oheň sa najlepšie rozhorí, ak má zo všetkých strán dostatočný prísun vzduchu. Preto sa odporúča nasledovný postup uloženia dreva v ohnisku: Na dve hrubšie drevá položte naprieč polená s hrúbkou 10 - 12 cm. Na tie následne uložte niekoľko tenkých polienok alebo triesok, najlepšie z mäkkého dreva, a medzi ne vložte tuhý podpaľač. Ak môžete, úplne sa vyhnite papieru, z ktorého ostáva veľa popola.

Drevo pri takomto spôsobe zapaľovania horí dlhšie, čistejšie a vzniká oveľa menej dymu a emisií než pri obvyklom zapaľovaní zdola papierom.

Čas a spôsob prikladania

Vedeli ste, že najviac poškodení a reklamácií vzniká kvôli prekurovaniu vysokými dávkami dreva? Optimálne množstvo dreva pritom stanovuje výrobca, prípadne kachliarsky majster v preberacom protokole. Ak chcete predĺžiť životnosť svojho vykurovacieho telesa, je dôležité zvládnuť nielen techniku kúrenia, ale aj periodicitu prikladania a množstvo priloženého paliva. V podstate stačí, ak budete nasledovať pokyny výrobcov a kachliarskych majstrov. Nič zložité, však?

Regulácia prívodu vzduchu

Efektívne kúrenie sa dá zabezpečiť správnym nastavením prívodu vzduchu do ohniska a zároveň odvodu spalín z ohniska do komína. Ako na to?

• Pred zapálením ohňa otvorte naplno komínovú klapku a prívod vzduchu.
• V prvej fáze horenia ich nikdy nezatvárajte.
• Keď drevo dobre horí, postupne ich privierajte. Keď zhasnú posledné plamene nad tlejúcimi uhlíkmi, úplne ich zatvorte.
• Pred pridaním ďalšej dávky dreva naplno otvorte komínovú klapku aj prívod vzduchu do krbu. Na pár sekúnd pootvorte dvierka, krb chytí poriadny ťah. Čo najrýchlejšie priložte a zatvorte dvierka.

Čistota - pol života. Aj pri vykurovacích telesách.

Nech už máte akýkoľvek vykurovací systém, nezabúdajte na pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie. Vždy sa riaďte návodmi výrobcu alebo kachliarskeho majstra. Kontrolujte predovšetkým stav výmurovky ohniska a tesnenie dvierok a otvorov. Keď spozorujete, že vypadávajú kúsky šamotu, je potrebné ich rýchlo vymeniť. Podľa vyhlášky č. 401/2007 sú užívatelia krbov alebo pecí povinní zabezpečiť každé 4 mesiace kontrolu alebo čistenie dymovodov a komína. Samozrejme, čistenie a údržba je v kompetencii kominára alebo revízneho technika komínov. V prípade poistnej udalosti poisťovňa vyžaduje potvrdenie o pravidelnej údržbe krbu, pece či kotla. V prípade zanedbania tejto povinnosti, poisťovňa mu úhradu škody nevyplatí.

Vo vašich rukách je napríklad pravidelné vynášanie popola z ohniska alebo popolníka. Plný popolník totiž blokuje prívod vzduchu do ohniska.