Drevené brikety sú "súrodencom" drevených peliet, čo sú menšie výlisky z toho istého materiálu na báze dreva. Aj pelety, alebo tiež peletky, patria do rodiny ekonomických a ekologických zdrojov vykurovania. Aby ste mohli drevenými peletami účinne kúriť, nevyhnete sa investícii do peletových kachlí alebo automatického kotla na pelety. Predaj automatických kotlov na tento druh paliva z roka na rok rastie.

Drevené pelety sú vyrábané z odpadu, ktorý vzniká pri drevovýrobe. Pre výrobu peliet sú optimálne predovšetkým čisté smrekové piliny. Drevený odpad sa drví a za vysokého tlaku je pomocou špeciálnych lisov na pelety stláčaný. Výsledkom sú drobné rovnomerné valčeky s relatívne vysokou výhrevnosťou, ktorá závisí na ich kvalite a vlhkosti. Priemerná výhrevnosť drevených peliet sa pohybuje okolo 16,5 MJ / kg. Len pre porovnanie, suché drevo z ihličnatých stromov má výhrevnosť okolo 19 MJ / kg, drevo z listnatých stromov 18 MJ / kg.

Pelety pri vykurovaní produkujú málo popola. Zatiaľ čo pri vykurovaní drevom musíte relatívne často prikladať, kotol na pelety je vybavený zásobníkom, ktorý naplníte a nemusíte sa o nič ďalšie starať. O účinnosti vykurovania peletami rozhoduje nielen kotol, ale aj kvalita peliet. Klasické kotly na pelety majú všeobecne problém so spaľovaním necertifikovaných peliet. Problémy spôsobuje predovšetkým popolnatosť nad 0,5 % z objemu, rovnako ako nižší bod tavenia popola, ktorý sa následne pripeká na horáky.

Lacnejšie zhotovené pelety nie vždy znamenajú úsporu, pretože sú menej kvalitné a pre dosiahnutie tepelnej pohody ich spotrebujete viac. Kvalitu peliet vám pomôžu rozpoznať certifikáty. Najkvalitnejšie sú drevené palety kategórie ENplus s rozlíšením na A1, A2 a B. Dobrou správou je, že vyše 70 % drevených peliet vyrobených v tuzemsku už označenie ENplus nesie.

Vykurovanie drevenými peletami oproti iným druhom tuhých palív prináša neporovnateľný komfort obsluhy. Zapaľovanie a prikladanie je automatické, takže už takmer nemusíte chodiť do kotolne. Zvonku prídete rovno do tepla a chod kotla aj tepelnú pohodu riadite cez izbový termostat.
Ak máte správny model, dokonca sa sám vyčistí aj kotol. Vynášanie popola tak bude na programe dňa len jedenkrát až dvakrát mesačne. Záleží na kvalite peliet. Existujú aj kotle s automatickým odpopolnením, ktoré interval vynášania ešte predĺžia. Manipulácia s popolom ale neznamená žiadnu prácu pre Popolušku. Popola sa vlastne ani nedotknete. Komfortne ho vysypete z plniaceho boxu alebo z neho len vyberiete sáčok s popolom.