ZÓNA I. - Obce do 20 km

Turecká, Baláže, Podkonice, Lučatín, Poniky, Čerín, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Badín, Harmanec, Dolný Harmanec, Staré Hory, Slovenská Ľupča, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Horné Pršany, Tajov, Riečka, Špania Dolina, Nemce, Selce, Priechod, Kynceľová, Poniky, Môlča, Vlkanová, Hronsek

 

ZÓNA II. - Obce do 30 km

Zvolen, Turová, Ráztoka, Pohronský Bukovec, Brusno, Jasenie, Nemecká, Oravce, Dúbravica, Hrochoť, Motyčky, Donovaly, Moštenica, Hiadeľ, Medzibrod, Ľubietová, Strelníky, Sebedín – Bečov, Lieskovec, Predajná, Motyčky,

 

ZÓNA III. - Obce do 40 km

Ihráč, Valaská, Hronec, Horná Lehota, Dolná Lehota, Osrblie, Dobrá Niva, Očová, Zvolenská Slatina, Podzámčok, Breziny, Hronská Dúbrava, Jasenie,

 

ZÓNA IV. - Obce do 50 km

Brezno, Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Pitelová, Žiar nad Hronom, Močiar, Podhorie, Banská Belá, Pliešovce, Vígľaš, Dúbravy, Stará Kremnička, Slatinské Lazy, Močiar, Kozelník, Ladomerská Vieska, Banská Štiavnica, Babiná, Sása, Pliešovce, Vígľašská Huta, Klokoč, Stožok, Hriňová

 

  4.600 kg / 6 paliet 4.600 kg / 6 paliet 850 kg / 1 paleta
  Hydraulická ruka Hydraulická čelo Malá dodávka
Mesto BB 50,00 € 50,00 € 10,00 €
Zóna I. 60,00 € 60,00 € 15,00 €
Zóna II. 70,00 € 70,00 € 20,00 €
Zóna III. 80,00 € 80,00 € 25,00 €
Zóna IV. 110,00 € 110,00 € 30,00 €
Nad 50 km 1,20 € / km 1,20 € / km 0,80 € / km