S vašimi osobnými údajmi (ďalej len „OU“) vždy zaobchádzame tak, aby sme nesklamali vašu dôveru. Na tomto mieste je zapísané, ako k ochrane osobných údajov pristupujeme.

Pravidlá pri nakladaní s osobnými údajmi, určuje platná legislatíva a to

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – účinná od 25. 5. 2018

a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 

1. Prevádzkovateľ

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Lignum.sk s.r.o.

Zvolenská cesta 4265/157,

974 05 Banská Bystrica - Kráľová

Slovenská republika

zapísaný v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 39954/S

IČO: 53 383 982

DIČ: 2121357722, IČ DPH: SK2121357722

e-mail: obchod@lignum.sk

tel: 0907 708 801

(ďalej len „Lignum.sk s.r.o.“)
 

Kontakt na osobu zodpovednú za spracúvanie osobných údajov:

tel: 0907 708 801

e-mail: obchod@lignum.sk
 

2. Rozsah spracúvaných OU

Lignum.sk s.r.o. spracúva OU návštevníkov webových stránok www.lignum.sk (ďalej len „webové stránky“), zákazníkov, ktorí si urobia prostredníctvom webových stránok alebo e-shopu objednávku (ďalej len „zákazník“) a tiež registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“).

Spracúvané OU sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Ide o OU, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky. Tieto OU zahŕňajú titul, meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresu a v niektorých prípadoch aj platobné údaje.

Lignum.sk s.r.o. nespracúva žiadne citlivé OU ako sú napr. rasový pôvod, etnický pôvod, zdravotný stav, vierovyznanie a pod.

3. Účely spracúvania OU a právny základ spracúvania OU

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

A. Vybavenie vašej objednávky. Ide o naplnenie zmluvy medzi Lignum.sk s.r.o. a zákazníkom. Na tieto účely spracúvame tieto vaše OU: titul, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail. Tieto OU nám poskytujete za účelom prípravy a vybavenia vašej objednávky, identifikácie platby za tovar v objednávke, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávky. Poskytnutie vašich OU v tomto prípade je zmluvnou požiadavkou na plnenie zmluvy. Bez týchto údajov nie sme schopní vašu objednávku vybaviť.

B. Ponuka našich produktov existujúcim zákazníkom formou obchodných oznámení o novinkách a akciách a pod. (ďalej len obchodné oznámenia). V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktorý ste si u nás už zakúpili. Ide o realizáciu tzv. obchodného záujmu Lignum.sk s.r.o. v podobe obmedzeného priameho marketingu. Na tieto účely využívame titul, meno, priezvisko, e-mailovú adresu a tiež telefónne číslo na zasielanie obchodných oznámení formou sms. V tomto prípade, keď vás oslovíme ako existujúceho zákazníka, nepotrebujeme váš súhlas, avšak vy môžete kedykoľvek zrušiť takéto zasielanie obchodných oznámení.

Aby sme vám pri nákupe poskytli čo najväčší komfort, ponúkame vám možnosť trvalého uloženia vašich osobných údajov v zákazníckom konte prostredníctvom registrácie. Vaše konto je chránené heslom, ktoré ste si sami vybrali. Po vytvorení zákazníckeho konta nie je potrebné pri objednávaní znova zadávať vaše OU. Svoje OU uložené vo vašom zákazníckom konte môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť. Ak vymažete svoje konto, vaše OU sa vymažú.

Zákazníkom, ktorí sa počas vytvárania svojej objednávky na našom e-shope registrujú, ako je uvedené vyššie, môžeme zasielať obchodné oznámenia (okrem toho, ako je uvedené vyššie) aj na základe udeleného súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie vašej objednávky. Súhlas udeľujete Lignum.sk s.r.o. zakliknutím príslušného políčka počas registrácie alebo neskôr vo svojom užívateľskom konte. Upozorňujeme, že súhlas so spracúvaním OU môže udeliť len osoba staršia ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ako na to, je uvedené v časti 5. tohto dokumentu.

C. Ponuka našich produktov a propagácia Lignum.sk s.r.o. formou zasielania obchodných oznámení o novinkách, akciách a pod. našim zákazníkom, ktorí počas objednávky udelili súhlas na zasielanie noviniek a informácií o prebiehajúcich zľavách. Zasielanie obchodných oznámení prebieha hlavne elektronickou poštou alebo sms správou. Na takúto komunikáciu využívame najmä e-mailovú adresu, prípadne titul, meno, priezvisko a telefónne číslo. V tomto prípade sú OU spracúvané len na základe vášho súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky alebo stránky e-shopu. Súhlas udeľujete Lignum.sk s.r.o. zakliknutím príslušného políčka pri dokončovaní objednávky. Upozorňujeme, že súhlas so spracúvaním OU môže udeliť len osoba staršia ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ako na to, je uvedené v časti 5. tohto dokumentu.

D. Ponuka našich produktov a propagácia Lignum.sk s.r.o. formou zasielania obchodných oznámení o novinkách, akciách a pod. našim užívateľom. Užívateľom ste vtedy, keď ste si od nás ešte nič nekúpili, len ste sa registrovali na našej webovej stránke, za účelom získavania informácií o našom tovare, novinkách, aktuálnych ponukách a zľavách. Zasielanie obchodných oznámení prebieha hlavne elektronickou poštou alebo sms správou. Na takúto komunikáciu využívame najmä e-mailovú adresu, prípadne titul, meno, priezvisko a telefónne číslo. V tomto prípade sú OU spracúvané len na základe vášho súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky alebo stránky e-shopu. Súhlas udeľujete Lignum.sk s.r.o. zakliknutím príslušného políčka počas registrácie alebo neskôr vo svojom užívateľskom konte. Upozorňujeme, že súhlas so spracúvaním OU môže udeliť len osoba staršia ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ako na to, je uvedené v časti 5. tohto dokumentu

4. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie vašich preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už potom nemusíte zadávať znovu a vaša ďalšia návšteva na našich stránkach môže prebehnúť ľahšie a môže byť jednoduchšia

Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb. Využívame ich najmä na analýzu návštevnosti našich stránok.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.
 

5. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Zákazníci aj užívatelia Lignum.sk s.r.o. môžu kedykoľvek zrušiť zasielanie obchodných oznámení. Urobiť tak môžete:

- kliknutím na odkaz umiestnený v päte každého e-mailového obchodného oznámenia

- ak ste registrovaný, svoj súhlas môžete zrušiť kliknutím na príslušné políčko vo vašom užívateľskom konte v časti Osobné údaje

- požiadať o zrušenie súhlasu na zasielanie obchodných oznámení na našej e-mailovej adrese alebo prostredníctvom ďalších kontaktov (náš e-mail a ďalšie kontakty sú uvedené v úvode tohto dokumentu)

6. Príjemcovia OU

Vaše OU sú v prvom rade spracúvané zamestnancami Lignum.sk s.r.o.. Všetky osoby, ktoré majú prístup k OU, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Lignum.sk s.r.o..

Lignum.sk s.r.o. môže poveriť spracúvaním údajov tretiu osobu, tzv. spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva OU pre Lignum.sk s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré stanovuje Lignum.sk s.r.o. Spracúvanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej úrovni ochrany OU, akú poskytuje samotný Lignum.sk s.r.o. Spracovateľom odovzdávame len tie OU, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. V prípade, keď je so spracúvaním OU vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame OU iba v prípade, že ste súhlas udelili. Lignum.sk s.r.o. využíva služby týchto spracovateľov:

- prepravné a doručovacie spoločnosti

- obchodní partneri, ktorí zaisťujú pre Lignum.sk s.r.o. predaj tovaru na základe zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení v konkrétnom regióne – tzv. PARTNERSKÉ PREDAJNE.
 

7. Obdobie na uchovávanie OU

OU, ktoré Lignum.sk s.r.o. spracúva podľa odseku 3. A, spracúva na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Lignum.sk s.r.o. následne uchováva niektoré OU obsiahnuté v účtovných dokladoch, ktoré zo zákona archivuje 10 rokov.

Obchodné oznámenia sú zákazníkom zasielané (podľa odseku 3.B) do doby než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby než je vznesená námietka proti spracúvaniu OU za týmto účelom. Pokiaľ zákazník udelil súhlas, obchodné oznámenia mu budú posielané po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním.

V prípade užívateľov (podľa odseku 3.C) sú obchodné oznámenia zasielané po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním.

Ďalšie spracúvanie OU nad rámec uvedených lehôt vykonáva Lignum.sk s.r.o. len v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Lignum.sk s.r.o. vzťahujú.
 

8. Vaše práva

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi zaobchádzame. Neváhajte a obráťte sa na nás kedykoľvek (e-mailom, telefonicky, písomne), keď to budete potrebovať. Máte právo od nás požadovať:

- Prístup k OU, ktoré ste poskytli Lignum.sk s.r.o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorením objednávky. Lignum.sk s.r.o. vám potvrdí, aké konkrétne OU o vás sú spracúvané.

- Opravu OU, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžeme správne vybaviť vašu objednávku.

- Vymazanie OU, alebo ich obmedzené spracúvanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Lignum.sk s.r.o. nemá zákonný dôvod OU spracúvať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracúvaním nesúhlasíte. Ak sú splnené tieto podmienky, Lignum.sk s.r.o. vaše OU úplne alebo čiastočne zlikviduje.

- Prenesenie automatizovane spracúvaných OU získaných na základe vášho súhlasu od Lignum.sk s.r.o. k inému subjektu, kedy Lignum.sk s.r.o. odovzdá Vaše OU v bežne používanom formáte vám, alebo inému prevádzkovateľovi podľa vášho želania.

- Odvolať váš súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

- Podať sťažnosť na dozorový úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. (Veríme však, že to nebude potrebné a že všetky vaše prípadné sťažnosti spoločne vyriešime k vašej spokojnosti a v čo najkratšom možnom termíne.)
 

9. Bezpečnosť spracúvania OU

Lignum.sk s.r.o, dbá na bezpečnosť vašich OU. Nakladanie s OU prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi. Veľký dôraz tiež kladieme na technické a organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Všetky OU v elektronickej podobe sú v systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s OU bezprostredne nakladať na účely uvedené v tomto dokumente. Prístup k týmto OU je chránený heslom a firewallom.